CARL KNIF COMPANY: At Once, in Helsinki

Tanssi

Järjestäjä:Vaasan kaupunginteatteri
Paikka:Romeo
Sijainti:Pitkäkatu 53
65100 VAASA Vaasa

Ajankohta:


Pääsymaksu:
min 12.00 € - max 16.00

Lahde: Netticket

Vaasan kaupunginteatteri / Suuri näyttämö
Pitkäkatu 53, 65100 Vaasa puh 06 325 3961

Carl Knif Company perustettiin vuonna 2012. Toimittuaan yli vuosikymmenen vapaana tanssijana ja koreografina Carl Knif perusti oman ryhmänsä. Tanssiryhmä toimii alustana sekä repertuaariteoksille että uusille teoksille. Knifin koreografioita yhdistää surrealistinen, unenomainen ja humoristinen maailma.

“Minulle tanssi on matka itseeni samalla kun se on keino päästä lähemmäksi toisia. Uskon että liikkeen kautta pääsemme kosketukseen minuuden moninaisen olemuksen kanssa. Tanssiessamme emme ole kosketuksessa pelkästään fyysiseen minään vaan myös tietoiseen ja alitajuiseen minäämme. Tanssi kautta voimme pohtia ihmisenä olemista, elämistä ja sitä kautta elämää itseään.” - Carl Knif

Carl Knif kääntää uusimmassa teoksessaan katseen kohti ihmisen sisintä ja elämän arvoituksellisuutta. At Once, in Helsinki tarkastelee radikaalin äkillisen muutoksen mahdollisuutta, neljän toisiinsa nivoutuvan elämäntarinan kautta. Kuuden tanssija ja kahden näyttelijän tulkitseman teoksen kantava teema on ihme osana nykyihmisen maailmankuvaa.