VPN-palveluiden kysyntä kasva - mistä se johtuu?

Virtuaalinen erillisverkko eli VPN on yhä useammalle tuttu käsite. Monelle se on jo myös aivan arkipäivää, sillä yhä useammat käyttävät VPN-yhteyttä rutiininomaisesti verkossa surffaillessaan. VPN-käyttäjien määrä kasvoi huikeaa vauhtia vuonna 2023, eikä kyseessä ole enää mikään pieni ilmiö. Kysynnän nousujohteisuuteen ei odoteta muutosta tulevinakaan vuosina — päin vastoin. Tällä sivulla tarkastellaan syitä VPN-palveluiden kasvaneelle kysynnälle ja pohditaan, mistä kaikki johtuu.

VPN-palvelun tarjoamat moninaiset hyödyt

VPN-palveluiden kysynnän räjähdysmäinen kasvu oli oikeastaan vain ajan kysymys. Tällä hetkellä jopa kolmannes maailman netinkäyttäjistä käyttää säännöllisesti VPN-verkkoa, ja joidenkin arvioiden mukaan VPN-verkon tarve tulee nousemaan lähes kaksinkertaiseksi jo muutaman vuoden sisällä. Vuoteen 2026 mennessä VPN-palveluiden markkina-arvon uskotaan nousevan jopa 77 miljoonaan dollariin. VPN kiinnostaa paitsi yksityiskäyttäjiä, myös eri sektoreilla toimivia yrityksiä, joille on ensiarvoisen tärkeää varmistua omasta turvallisuudestaan.

Vaikka jokaisella käyttäjällä on toki omat syynsä VPN-palvelun käyttöön, nousevat kaikkein selkeimmin esille kaksi selittävää tekijää VPN-yhteyden suosioon: halu säilyttää oma yksityisyys verkossa sekä halu päästä käsiksi verkkosisältöön ilman rajoituksia. Seuraavaksi tutustutaan tarkemmin VPN-yhteyden käyttämisen keskeisimpiin hyötyihin.

VPN parantaa turvallisuutta

Monelle oman turvallisuuden varmistaminen verkossa on tärkeämpää kuin koskaan ennen, sillä uutisissa on kerrottu viime vuosina lukemattomia ikäviä tarinoita tilanteista, joissa hakkeroiduksi tuleminen tai yksityistietojen vuotaminen ulkopuolisille tahoille muilla tavoin on aiheuttanut monenlaista päänvaivaa ja ongelmia aina identiteettivarkauksista lähtien.

Digitaaliset laitteet näyttelevät suurempaa roolia elämässämme kuin koskaan ennen. Niitä ei enää käytetä pelkästään yhteydenpitoon, vaan ne toimivat ikään kuin oman elämämme jatkumona.

Laitteille on tallennettu niin tärkeitä muistoja ja valokuvia, virallisia asiakirjoja kuin terveystietojakin. Myös etätyöskentelyn yleistyminen on johtanut siihen, että yksityiskotien seinien sisälle kätkeytyy monenlaista arkaluonteistakin tietoa, jonka vuoksi laitteiden suojaaminen haittaohjelmilta, tietojenkalastelulta ja palvelunestohyökkäyksiltä on ensiarvoisen tärkeää.

Vielä kymmenen vuotta sitten tietokoneilla ja puhelimilla ei säilytetty läheskään yhtä paljon henkilökohtaisia tietoja kuin tänä päivänä, joten ei ole mikään ihme, että tällaisen sisällön päätyminen vääriin käsiin nykypäivänä olisi monelle suorastaan katastrofi. Laitteillamme on nyt enemmän suojattavaa tietoa kuin milloinkaan, ja moni haluaa turvata selustansa nimenomaan VPN-yhteyden avulla.

VPN mahdollistaa anonyymin surffailun

Verkkosivustolta toiselle navigoitaessa miltei joka nurkan takana vaanivat verkkoevästeet ja hämärät tahot, jotka pyrkivät syystä tai toisesta keräämään mahdollisimman tietoa käyttäjistä.

IP-osoitteen salaaminen VPN-palvelimen avulla kitkee näistä kuitenkin suurimman osan. Kun hakkerit tai muut ulkopuoliset tahot eivät pysty suoraan näkemään, kuka sivustoa käyttää tai mistä päin maailmaa yhteys on todellisuudessa muodostettu, ei paljoakaan ole tehtävissä.

Toinen anonyymin verkkoyhteyden puolesta puhuva syy on se, että sen avulla pystyy paremmin suojaamaan myös verkkoon kytkettyjä paikallisia laitteita, kuten esimerkiksi tulostinta tai muita kodin älyjärjestelmän laitteita. Nimenomaan tulostimet lukeutuvat kaikkein tavallisimmin hakkeroitujen laitteiden joukkoon, mutta kun verkkoyhteyden pitää VPN-verkon avulla salattuna ja anonyyminä, ei niihinkään pääse enää yhtä helposti käsiksi.

Vaikkei verkossa tekisikään juuri muuta kuin lukisi uutisia, käyttäisi sosiaalista mediaa ja hoitaisi arkisia asioita, anonyymi surffailu tuo käyttäjälleen tietyllä tapaa mielenrauhaa ja vapautta.

Datavarkauksien pelossa yhä useammat käyttävätkin nykyään jatkuvasti anonyymiä verkkoyhteyttä kaiken varalta, eikä se ole nykypäivänä lainkaan huono ajatus.

Pääsy kaikkeen sisältöön

Verkkosensuuri ja maantieteelliset rajoitukset ovat seikkoja, joihin lähes jokainen on törmännyt netissä surffaillessaan. Joissain tapauksissa kyse on politiikasta, mutta monissa maissa rajoitukset liittyvät laillisiin seikkoihin. Jotain tiettyä verkkosivustoa tai laajemmin jonkin palvelun viihdesisältöä ei näin ollen ole välttämättä mahdollista tarkastella esimerkiksi Suomesta käsin — ellei sitten valjasta avukseen VPN-yhteyttä. Tarjonnan rajoittaminen puhtaasti käyttäjän fyysisen olinpaikan perusteella turhauttaa monia, jonka seurauksena yhä useammat ovatkin kääntyneet VPN-palveluiden puoleen.

Joissain VPN-yhteyksissä on vielä puutteita

VPN-yhteyksien ripeän yleistymisen sivuilmiönä on kuitenkin myös havaittu, etteivät kaikki yhteydet ole täysin aukottomia. Mitä useammat tahot luottavat salattuihin yhteyksiin, sitä useammat hakkerit ja muut kyberrikolliset ovat kiinnostuneet pääsemään niihin käsiksi. Etenkin monet ilmaiset VPN-palvelut ovat joutuneet suurennuslasin alle epämääräisen seurannan ja tietojen jakamisen vuoksi, ja sen myötä on käynyt ilmi, että monet käyttäjät ovat yhä altistuneet kyberuhille IP-osoitteen kätkemisestä huolimatta.

Ei ole yhdentekevää, minkä VPN-palvelun käyttöönsä valitsee. Eri palveluntarjoajat käyvätkin nyt kovaa kilpailua käyttäjistä ja pyrkivät kehittämään palveluitaan yhä paremmiksi ja toimivammiksi. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että myös käyttäjien oma toiminta on ratkaisevassa roolissa turvallisuuden ylläpitämisessä. Suojattu selain, monivaiheinen tunnistautuminen ja muut turvallisuutta parantavat niksit ovat ensiarvoisen tärkeitä laadukkaan VPN-palvelun rinnalla.

Mitä enemmän VPN-palveluista puhutaan, sitä paremmin niiden tarjoamat mahdollisuudet tunnetaan. Monet ovatkin onneksi jo varsin hyvin perillä verkossa vaanivista vaaroista ja siitä, kuinka niiltä voi parhaiten välttyä. Kuluttajien vaatiessa aiempaa laadukkaampia ja luotettavampia palveluita myös VPN-palvelut tulevat kehittymään ja niihin tullaan lisäämään aiempaa enemmän turvallisuutta ja yksityisyyttä parantavia ominaisuuksia. Monet suhtautuvatkin suurella mielenkiinnolla siihen, millaiseksi netinkäyttö muovautuu tulevina vuosina.