Tuleeko rahapelilainsäädäntö muuttumaan tulevalla hallituskaudella?

Suomalaiset pelaajat harrastavat innokkaasti rahapelejä. Iso osa pelaamisesta tapahtuu netissä, jossa erityisesti nettikasinot ilman rekisteröitymistä ovat suosittuja paikkoja pelaamiseen.

Tällä hetkellä Suomessa rahapelaamiseen liittyvä lainsäädäntö sallii nettikasinoilla pelaamisen. Kuitenkin Suomessa rahapelitoimintaa saa järjestää vain Veikkaus, jolla on monopoliasema Suomessa. Muut kasinot eivät saa myöskään mainostaa toimintaansa.

Suomessa on aloittamassa uusi hallitus, jonka tavoitteena on muuttaa tätä asiaa. Rahapelilainsäädännön uudistaminen onkin keskeinen osa hallituksen sisältöohjelmaa ja siten tulevalla hallituskaudella saatamme nähdä muutoksen Veikkauksen monopolissa.

Uuden hallituksen tavoitteena purkaa Veikkauksen monopoli

Uusi hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen purkaa Veikkauksen monopoli. Tämä tarkoittaa, että kotimaan markkinoille pääsisi myös muita peliyhtiöitä, jotka saisivat mahdollisuuden tarjota samanlaisia palveluita kuin Veikkaus. Jokainen nettikasino tarvitsisi toimiakseen lisenssin, joka tulisi olla Suomen myöntämä.

Hallituksen mukaan uudistuksella voidaan parantaa pelaajien oikeusturvaa ja vahvistaa pelien sosiaalista vastuuta. Uudistuksella halutaan myös lisätä verotuloja valtion kassaan, joita voitaisiin käyttää samalla tavalla pelaamisen aiheuttamien haittojen torjumiseen kuin Veikkauksen tuloja käytetään. Valtiolla olisi myös nykyistä paremmat mahdollisuudet valvoa nettikasinoiden toimintaa.

Hieman yllättäen myös Veikkaus on ollut uudistuksen kannalla. Jo tällä hetkellä iso osa pelaamiseen käytetyistä rahoista menee ulkomaisille nettikasinoille, joiden ei tarvitse toimia samojen sääntöjen mukaan kuin Veikkauksen. Uudistuksen myötä kaikki nettikasinot toimisivat samalla viivalla, mikä tekisi kilpailusta reilumpaa.

Ruotsilla hyviä kokemuksia lisenssimalliin siirtymisestä

Ruotsi on ollut yksi edelläkävijöistä siirtyen lisenssimalliin jo aiemmin. Jokaisen Ruotsissa toimivan nettikasinon tuleekin hakea Ruotsin lisenssiä, ja kasino voi tarjota rahapelitoimintaa vasta lisenssin saamisen jälkeen.

Lisenssimalliin siirtymisen tuomat tulot ylittivät arviot tuoden odotettua suurempia summia Ruotsin valtion kassaan. Näitä verotuloja on käytetty pelaamisen haittojen ehkäisyyn, harrastustoiminnan tukemiseen ja moniin yhteiskunnallisesti tärkeisiin kohteisiin.

Lisäksi Ruotsin hallituksen mukaan kasinoiden valvonta on huomattavasti helpompaa nyt. Aiemmin valtiolla ei ollut mahdollisuutta valvoa ulkomaisten nettikasinoiden toimintaa, eivätkä ne tuoneet lainkaan tuloja valtion rahapussiin. Asia on nyt kuitenkin täysin eri, kun nettikasinoilla tulee olla valtion myöntämä lisenssi.

Ruotsi onkin ollut erittäin tyytyväinen muutokseen. Naapurissa saadun hyvän kokemuksen johdosta myös Suomi harkitsee lienssimalliin siirtymistä. Tavoitteena olisi tehdä muutos parin vuoden kuluessa, joten tulemme näkemään jännittäviä muutoksia lähivuosina.

Miten rahapelaaminen tulee muuttumaan?

Rahapelaamisen tulevaisuus Suomessa näyttää siis hyvin erilaiselta kuin se on ollut aiemmin. Mikäli Veikkauksen monopoliasema puretaan, pääsee kotimaan markkinoille myös muita nettikasinoita, jotka tarjoavat rahapelitoimintaa Veikkauksen rinnalla. Tällöin kaikkia kasinoita koskisi sama lainsäädäntö, tosin muutamia pelejä suunnitellaan jätettävän edelleen vain Veikkaukselle.

Kaikki kasinot joutuisivat hakemaan Suomen lisenssiä, ja vain riittävän laadukkaat ja turvalliset kasinot pääsisivät kotimaan markkinoille. Tämä lisäisi pelaamisen turvallisuutta, mutta vaihtoehtoja saattaa olla aiempaa vähemmän. Valtion kannalta verotulojen määrä todennäköisesti kasvaa, joten muutos on positiivinen uudistus.