Tarkastelemme suomalaisen rahapelaamisen muutoksia vuonna 2023 ja ennakoimme, mitä vuosi 2024 tuo tullessaan rahapelimarkkinoiden osalta.

Suomalaisen Verkko-rahapelaamisen Evoluutio: Katsaus vuoteen 2023 ja Ennusteet vuodelle 2024

Suomalainen rahapelaaminen on ollut monen muutoksen kohteena viime vuosina, ja vuosi 2023 merkitsi merkittävää käännekohtaa alalla. Tämä artikkeli tarkastelee, mitä vuonna 2023 tapahtui, ja tarjoaa ennusteita siitä, mitä voimme odottaa vuonna 2024 suomalaisessa online-rahapelimarkkinassa.

Rahapelaamisen Nykytila Suomessa

Vuonna 2023 suomalaiset pelaajat jatkoivat aktiivista osallistumistaan rahapelipalveluihin, mutta markkinat ovat tarjonneet vain vähän paikallisesti säänneltyjä liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä johtuu pitkälti siitä, että Veikkaus, valtion omistama rahapelimonopoli, on hallinnut alaa. Kuitenkin online-rahapelaamisen kehittyessä Suomi on ottanut ensimmäiset askeleet kohti rahapelimarkkinoidensa avaamista. Tämä on herättänyt kiinnostusta monissa kansainvälisissä operaattoreissa, jotka etsivät uusia markkinoita parhaat uhkapelisivustot -kategorian alla.

Vuosi 2023: Muutosten Vuosi

Vuosi 2023 oli merkittävä vuosi rahapelipolitiikan muutosten osalta Suomessa. Veikkauksen markkinaosuuden laskiessa kriittisen 70 %:n rajan alle, Suomen hallitus päätti tukea online-rahapelimarkkinoiden vapauttamista.

Hallituksen Päätökset

Vuosi 2023 oli merkittävä vuosi rahapelipolitiikan muutosten osalta Suomessa. Veikkauksen markkinaosuuden laskiessa kriittisen 70 %:n rajan alle, Suomen hallitus päätti tukea online-rahapelimarkkinoiden vapauttamista. Tämä päätös oli suuri muutos aikaisempiin politiikkoihin verrattuna, jotka olivat vahvasti suosineet valtion monopolia.

Uudet Toimenpiteet

Vuoden 2023 aikana Suomi otti käyttöön useita toimenpiteitä Veikkauksen tukemiseksi, kuten pakollinen tunnistautuminen, hallinnolliset sakot ja maksujen estämistoimenpiteet. Maksupalveluntarjoajat velvoitettiin estämään maksutapahtumat, jotka suuntautuivat Suomeen pelaajilta muille kuin Veikkauksen ylläpitämille rahapelisivustoille. Nämä estotoimenpiteet koskivat sekä online-kasinoita että vedonlyöntisivustoja, jotka laittomasti suuntasivat markkinointinsa Manner-Suomeen.

Vuonna 2023 tehtiin myös päätöksiä, joilla pyrittiin vahvistamaan Veikkauksen asemaa, kuten tiukentamalla sääntelyä ja lisäämällä valvontatoimia. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena oli varmistaa, että suomalaiset pelaajat suuntaisivat pelaamisensa Veikkauksen alustoille, mikä puolestaan vahvistaisi valtion tuloja ja vähentäisi ulkomaisten rahapelitoimijoiden vaikutusta markkinoilla.

Lakihanke ja Sen Tavoitteet

Suomi on ottamassa ensimmäisiä sääntelyaskeleitaan kohti rahapelimarkkinoidensa vapauttamista. Vuonna 2023 tapahtui ideologinen muutos, kun Veikkauksen markkinaosuus laski alle 70 prosenttiin, mikä johti hallituksen päätökseen tukea vapauttamista.

Uudistuksen Lähtökohdat

Lokakuussa 2023 sisäministeriö käynnisti lakihankkeen, jonka tavoitteena on uudistaa Suomen rahapelijärjestelmää ja ottaa käyttöön lisenssijärjestelmä rahapelaamiselle. Tämä hanke perustuu uuden hallituksen ohjelmaan, ja sen tavoitteena on laatia hallituksen esitys uusista laeista muutosten toteuttamiseksi. Suurimpana syynä muutoksiin ovat taloudelliset tekijät, sillä merkittävä osa online-myyntien tuotoista on kanavoitu ulkomaisten rahapelitoimijoiden tarjoamille sivustoille.

Verotulojen Kasvattaminen

Lisensointijärjestelmän käyttöönoton myötä Suomi pyrkisi saamaan enemmän verotuloja kuin tällä hetkellä valtion monopolijärjestelmän kautta. Lakihankkeen keskeisenä tavoitteena on siirtää osa rahapelitoiminnoista lisenssimalliin, jotta sääntelyn ulkopuolella tapahtuvaa pelaamista saataisiin vähennettyä. Vastuullinen pelaaminen ja rahapelaamisen negatiivisten vaikutusten minimointi pysyvät edelleen Suomen rahapelipolitiikan keskeisinä tavoitteina.

Tässä yhteydessä on myös tärkeää huomata, että lakihankkeella pyritään varmistamaan, että Suomi saa enemmän tuloja verojen muodossa kuin nykyisen valtion monopolin kautta. Tämä tarkoittaa, että kun lisensointijärjestelmä otetaan käyttöön, operaattorit, jotka haluavat tarjota palvelujaan suomalaisille pelaajille, joutuvat maksamaan veroja Suomen valtiolle. Tämä on merkittävä muutos, joka vaikuttaa sekä kotimaisiin että kansainvälisiin rahapelitoimijoihin.

Vuosi 2024: Mitä Odottaa?

Vuosi 2024 tuo mukanaan merkittäviä odotuksia ja valmisteluja Suomen rahapelijärjestelmän uudistuksessa.

Lakihankkeen Valmistelut

Vuoden 2024 aikana suurin osa lakihankkeen valmistelutyöstä tapahtuu. Mitään muutoksia tai uudistuksia ei odoteta ennen kuin lakiesitys on valmis, todennäköisesti vuoden 2024 loppupuolella tai alkuvuodesta 2025. Kun lakiesitys on valmis, siitä järjestetään vähintään yksi lausuntokierros, jossa kaikilla on mahdollisuus kommentoida esitystä. Tämä on tärkeä mahdollisuus erityisesti markkinatoimijoille ja muille keskeisille sidosryhmille vaikuttaa lakiesityksen lopulliseen sisältöön.

Aikataulu ja Toteutus

Lakihankkeen tavoitteena on antaa hallituksen lakiesitys eduskunnalle keväällä 2025. Hallitusohjelman mukaan rahapelijärjestelmän uudistus toteutettaisiin viimeistään 1. tammikuuta 2026. Näin ollen voidaan odottaa, että vuonna 2025 ehdotetut lakimuutokset astuisivat voimaan vuoden 2026 alussa, mutta aikatauluun saattaa tulla muutoksia.

Kansainvälisten Toimijoiden Valmistautuminen

Vuoden 2024 aikana on odotettavissa myös, että monet kansainväliset rahapelitoimijat alkavat valmistautua Suomen markkinoiden avautumiseen. Tämä voi tarkoittaa, että suomalaisille pelaajille tarjotaan entistä enemmän vaihtoehtoja, ja tervetuliaisbonukset tulevat todennäköisesti olemaan entistä houkuttelevampia, kun operaattorit kilpailevat uusista asiakkaista.

Uusi Lisenssijärjestelmä

Uusi lisenssijärjestelmä tuo mukanaan merkittäviä muutoksia Suomen rahapelimarkkinoille. Näyttää siltä, että Suomi on oppinut naapurimaidensa kokemuksista valitsemalla parhaat piirteet Ruotsin ja Tanskan malleista ja pyrkii luomaan oman lisenssijärjestelmänsä.

Lisenssien Myöntäminen ja Verotus

Näyttää siltä, että Suomi on oppinut naapurimaidensa kokemuksista valitsemalla parhaat piirteet Ruotsin ja Tanskan malleista ja pyrkii luomaan oman lisenssijärjestelmänsä. Alustavan raportin perusteella, johon nykyinen lakihanke perustuu, meillä on joitakin ideoita siitä, mitä muutoksia uudistus tuo tullessaan.

Valtion omistama rahapelimonopoli, Veikkaus, on määrä jakaa kahteen erilliseen yksikköön: toinen toimii lisenssinhaltijana online-rahapelien osalta, ja toinen toimii monopoliyksikkönä, joka kattaa muut kuin online-rahapelit. Uudistuksen tavoitteena on luoda säännellympi rahapeliympäristö, joka myöntää lisenssejä yksityisille toimijoille sekä B2C- että B2B-tarkoituksiin. Odotetaan, että lisenssinhakijoilta, jotka eivät ole sijoittautuneet Euroopan talousalueelle, vaaditaan valtuutettua edustajaa Suomessa.

Lisenssijärjestelmään odotetaan sisältyvän 20-25 %:n verokanta rahapelitoiminnasta. Lisäksi lisensointiprosessiin liittyy maksu, jonka tarkoituksena on kattaa sääntelyelimen toimintakustannukset. Markkinointirajoituksia sovelletaan, ja lisenssit ovat ehdollisia sääntöjen noudattamisen suhteen, esimerkiksi alaikäisille markkinoinnin suhteen. Sääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa todennäköisesti lisenssin peruuttamiseen. Lisäksi IP- ja pankkiblokkaustoimenpiteitä otetaan käyttöön estämään lisenssimättömät toiminnot. Lisäksi todennäköisesti otetaan käyttöön jäähdyttelyjakso.

Mahdollisuudet ja Haasteet

Uusi lisenssijärjestelmä tuo mukanaan myös uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Kotimaiset rahapelitoimijat voivat hyödyntää paikallista tietämystään ja asiakasymmärrystään tarjotakseen räätälöityjä palveluja suomalaisille pelaajille. Kansainväliset toimijat puolestaan voivat tuoda mukanaan uusia innovaatioita ja laajemman valikoiman pelejä, mikä parantaa kilpailua ja tarjoaa pelaajille enemmän vaihtoehtoja.

Odotetaan, että lisenssimalliin siirretään online-kasinot, pokeri ja kolikkopelit sekä online-vedonlyönti. Näihin voi kuitenkin tulla muutoksia, sillä hanke on vielä alkuvaiheessa. On vielä useita avoimia kysymyksiä: sallitaanko bonukset, miten verot lasketaan ja hyväksytäänkö yhteinen likviditeetti? Seuraamme lainsäädäntöprosessia tiiviisti ja pidämme teidät ajan tasalla muutoksista ja kehityksistä vuoden 2024 aikana.

Vastuullinen Pelaaminen

Lisäksi on tärkeää huomioida, että vastuullinen pelaaminen ja pelaajien suojeleminen pysyvät keskeisinä tavoitteina. Tämä tarkoittaa, että lisenssijärjestelmään kuuluu toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään peliongelmia ja tarjoamaan tukea niille, jotka sitä tarvitsevat. Esimerkiksi jäähdyttelyjaksojen ja pakollisen tunnistautumisen kaltaiset toimenpiteet auttavat varmistamaan, että pelaaminen pysyy hallinnassa ja turvallisena.

Johtopäätökset

Vuosi 2023 oli merkittävä vuosi suomalaisen rahapelipolitiikan muutoksille, ja vuosi 2024 tulee olemaan yhtä tärkeä, kun lakihanke etenee. Suomi on ottanut ensimmäiset askeleet kohti rahapelimarkkinoidensa avaamista, mikä tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita sekä pelaajille että operaattoreille. Tulevat vuodet tulevat määrittelemään suomalaisen rahapelimarkkinan tulevaisuuden, ja on mielenkiintoista nähdä, miten nämä muutokset vaikuttavat alaan.

Kun lainsäädäntöprosessi etenee ja uudet säännökset tulevat voimaan, suomalaiset pelaajat voivat odottaa uusia ja jännittäviä mahdollisuuksia online-rahapelaamisen maailmassa. Samalla on tärkeää pitää mielessä vastuullisen pelaamisen periaatteet ja varmistaa, että kaikki toimijat noudattavat tiukkoja sääntelyvaatimuksia rahapelaamisen negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi.