Tapahtumatakuulla pyritään tukemaan tapahtumien järjestämistä 2021

Haku tapahtumatakuun korvauksesta aukeaa vasta 14.9.2021, mutta korvauksen saamiseksi tapahtumalle tulee hakea TAKUU 15.6.–31.8.2021 välisenä aikana. Tapahtumainfo.fi on mukana tukemassa tapahtumajärjestämistä myös vuonna 2021 ja olemme pyrkineet kokoamaan alle selkeytetyt ohjeet tapahtumatakuusta ja tapahtumatakuun korvauksesta. Jos tapahtuma perutaan kokonaan lain tai viranomaisen määräyksestä, tapahtumatakuusta korvataan takuun saajalle kustannustukena ennakkoon ilmoitetuista (takuuhakemuksen mukaan) toteutuneista kustannuksista 85 prosenttia.

Tapahtumatakuun korvauksen saaminen edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:
 1. Tapahtuma ja sen järjestäjä täyttää sille määritellyt kriteerit.
 2. Tapahtumalle on haettu takuuta ennakkooon.
 3. Tapahtumat perutaan tai järjestetään paljon suunniteltua pienempänä.
 4. Tapahtumalle haetaan korvausta.
HAE TÄSTÄ

Miten tapahtumatakuu haetaan?

 1. Tapahtumajärjestäjän on korvauksen saamiseksi täytettävä seuraavat kriteerit:
  • Tapahtumalle on haettu tapahtumatakuu hyväksytysti 15.6.-31.8. välisenä aikana.
  • Tapahtuma on jouduttu perumaan tai pitämään suunniteltua pienempänä lain tai viranomaismääräyksen johdosta.
  • Tapahtuma on yleisölle avoin ja se järjestetään 1.6.-7.12.2021 välisenä aikana.
  • Vähintään 200 henkilön tapahtuma.
  • Tapahtuma on ns. kertaluonteinen, eli se ei ole osana jatkuvaa/toistuvaa ympärivuotista tapahtumaa.
  • Tapahtumajärjestäjällä tulee olla Y-tunnus, pysyvä organisaatio ja vuoden 2019 arvonlisäverollinen liikevaihto yli 150 000 euroa.
  • Tapahtumajärjestäjä on sitoutunut Valtioneuvoston EXIT-strategian mukaiseen vastuulliseen tapahtumajärjestämiseeen.
 2. Ohjeet tapahtumatakuun hakuun:
  • Tapahtumatakuuta haetaan 15.6.2021-31.8.2021.
  • Takuuhakemuksen voi täyttää ainoastaan tapahtuman pääjärjestäjä tai messutapahtuman näytteilleasettaja. Alihankkijat listataan pääjärjestäjän takuuhakemukseen.
  • Hakemuksessa ilmoitetaan tapahtuman ja tapahtuman pääjärjestäjän tiedot.
  • Hakemuksessa ilmoitetaan tapahtuman kustannusarvio, alihankkijat ja alihankkijoiden (ainoastaan Y-tunnukselliset) sopimusten arvot.
  • Takuuhakemuksen piiriin ei voida lisätä alihankkijoita hakemuksen lähettämisen jälkeen.
 3. Ohjeet tapahtumatakuun korvauksen hakuun:
  • Tapahtumatakuun korvausta haetaan 14.9.2021-7.12.2021 välisenä aikana 1.6.2021-7.12.2021 järjestetylle tai järjestettäväksi suunnitellulle tapahtumalle.
  • Tapahtuman pääjärjestäjä ja alihankkijat hakeva kokonaan peruuntuneen tapahtuman tapahtumatakuun korvausta erikseen.
  • Osittain peruttua tai pienempänä järjestettyä tapahtumatakuun korvausta hakee ainoastaan pääjärjestäjä (korvataan ainoastaan pääjärjestäjälle).
  • Tapahtumatakuun korvauksen enimmäismäärä on 1 800 000 € per yritys tai konserni, johon yritys kuuluu.
Katso Valtiokonttorin ohjeistus kuinka valmistautua tapahtumatakuun hakuun tästä…

Muiden korvausten vaikutus tapahtumatakuun korvaukseen

Kunkin yrityksen korvauksesta vähennetään mahdolliset vakuutuskorvaukset, jotka korvaavat tapahtuman peruuntumisesta aiheutuneita kuluja. Korvauksesta vähennetään myös mahdolliset Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) korvaukset samoista kuluista.

Tapahtumatakuu kuuluu Euroopan unionin (EU) puitetukiohjelmaan. Ohjelman mukaisten valtiontukien enimmäismäärä on 1 800 000 € per yritys tai yrityskonserni, jos yritys kuuluu konserniin. Tarkista puitetukiohjelmaan kuuluvat tuet.

Tapahtumatakuun korvauksen enimmäismäärä on 1 800 000 € per yritys (pääjärjestäjä tai alihankkija). Tapahtumatakuu ei ole de minimis -tuki.

Valtiokonttorin vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tästä tapahtumatakuuseen liittyen tästä...