Näyttelyt

Paarlastipuisto


Järjestäjä:Rauman merimuseo
Paikka:Rauman merimuseo
Osoite:Rauma
Pääsymaksu:min 3 € - max 9

Lähde:Museoliitto

Paarlastipuisto

Tutustu kasveihin, projektiin ja historiaan osoitteessa rmm.fi/paarlastipuisto!

Rauman merimuseo on rakentanut yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliitto Rauman seudun, kaupungin Wihertoimen, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön puutarhan, Rauman puutarhayhdistys ry:n sekä Rauman normaalikoulun kanssa merimuseon takana sijaitsevalle mäkialueelle painolastikasvilajeista istutetun puistoalan.

Istutustyöt alkoivat keväällä 2015. Puistoala muuttaa muotoaan kasvukausien myötä. Varsinaisia avajaisia puistossa on vietetty 14.5.2016.

Puistoprojekti on ollut avoin kaikille osallistujille. Erityisesti yhteistyöhön on toivottu mukaan puiston lähialueen asukkaita sekä muita kaupunkilaisia, jotka ovat kiinnostuneita asuinympäristönsä kehittämisestä.

Paarlastipuiston tarkoituksena on paitsi kertoa painolastikasveista ja merenkulkukaupungin menneisyydestä, myös lisätä kaupunkilaisten aktiivisuutta ja kiinnostusta omaa ympäristöään kohtaan. Paarlastipuisto perustettiin tällä hetkellä lähinnä joutomaana näyttäytyvälle alueelle, joten samalla projektissa pyritään nostamaan arvokas mäkiala esiin, lisäämään sen yleistä käyttöä ja yleistä viihtyvyyttä kaupunkialueella.

Paarlastipuisto kertoo omalta osaltaan Rauman merellisestä menneisyydestä

Vanhoilla satamapaikoilla tavattavat painolastikasvit ovat tulleet lähinnä purjelaivojen vakauttamiseen ja uintisyvyyden säätämiseen käytetyn jätemaan, kivien ja mullan mukana uuteen kasvuympäristöön. Satamaan saapuneet laivat kippasivat painolastinsa satama-alueelle ennen uuden lastin ottamista. Jätemaasta saattoi versoa eksoottisiakin lajikkeita, jotka olivat ennestään tuntemattomia Suomessa. Raumalla nämä painolastipaikat ovat valitettavasti jääneet satamarakentamisen alle. Uusi Paarlastipuisto muistuttaa siitä menneisyydestä, joka on muovannut kaupungista sellaisen kuin se tänä päivänä on ja jonka jälkiä näkyy ympäristössä edelleen.