Näyttelyt

Töissä merellä


Järjestäjä:Forum Marinum
Paikka:Forum Marinum
Osoite:Turku
Pääsymaksu:min 5 € - max 9

Lähde:Museoliitto

Töissä merellä

Tyypillisesti merenkulkua tarkastellaan ennen muuta teknisestä tai taloudellisesta näkökulmasta. Uudenlaisen aineiston välityksellä on nyt saatu mahdollisuus merenkulun ilmiöiden tarkasteluun ja esittämiseen kokonaan uudesta, ihmislähtöisestä näkökulmasta.

Näyttely nostaa esille ennen muuta merenkulun parissa työskennelleiden ja työskentelevien ihmisten näkökulman laajuudessa, jossa sitä ei ole suomalaisissa museoissa aikaisemmin käsitelty. Näyttely tarkastelee merenkulun kehitystä ja ilmiöitä erilaisten ammattiryhmien työn ja arjen kautta.

Uuden näyttelyn suunnittelu aloitettiin jo kesällä 2013. Uudistamisprosessi on museoalalla poikkeuksellinen ja innovatiivinen jopa kansainvälisesti katsottuna, sillä se on toteutettu alusta asti yhdessä yleisön kanssa.