Salla Tykkä

Muut

Järjestäjä:Wäinö Aaltosen museo
Paikka:Wäinö Aaltosen museo
Sijainti:Turku

Ajankohta:


Lahde: Museoliitto

Tykkä työskentelee pääasiassa videon ja valokuvan parissa. Näyttelyn varhaisimmat teokset ovat 1990-luvun lopulta ja uusin teos Untitled (White – Alps) on vuodelta 2019.

Liikkuvan kuvan teoksissaan Tykkä käyttää elokuvien narratiivisia keinoja, mutta poikkeaa niiden totutusta juonikaaresta. Teosten kerronta sisältää usein ennemminkin aukkoja kuin fiktiosta tuttuja loppuratkaisuja. Tunnelataus ja jännitteet rakennetaan dialogin sijaan tarkan kuvakerronnan ja äänisuunnittelun avulla. Tykkä hyödyntää myös dokumenttielokuvien materiaalia kuten arkistokuvaa ja haastatteluja.

Näyttelyn läpäiseviä teemoja ovat katse, valta ja sukupuoli. Kuka katsoo ja miten? Kuka on katseen kohde? Varhaisimmissa teoksissaan Tykkä on käsitellyt sukupuolittunutta

katsetta. Tuotantoon kuuluu myös omakuvallisia teoksia, joissa taiteilija käsittelee muun muassa kehoon kohdistuvaa valtaa, kurinalaisuutta ja kontrollia. Myöhemmissä teoksissa taiteilija on pohtinut länsimaisen ja kolonialistisen katseen arvottavaa merkitystä sekä sen ongelmallisuutta.