event-287434 event-287434

Näyttelyt

Kim Jotuni, Milla-Kariina Oja, Eveliina Hämäläinen


Järjestäjä:Galleria Forum Box
Paikka:Galleria Forum Box
Osoite:Ruoholahdenranta 3a
00180 Helsinki
Pääsymaksu:
Lähde:Tapahtumainfo

Kim Jotuni, Milla-Kariina Oja, Eveliina Hämäläinen

Galleria Forum Boxissa nähdään kesäkuussa Kim Jotunin, Milla-Kariina Ojan sekä Eveliina Hämäläisen yksityisnäyttelyt.

Kim Jotuni – Juuret

Forum Boxin Permantoa hallitsee koko tilan korkuinen ylösalaisin oleva juurakko, seinälle heijastettu animaatio sekä äänimaailma. Taiteilija käyttää työskentelyssään paljon puuta. Puu ei ole vain materiaalia teoksia varten vaan tarjoaa myös sisällöllisiä lähtökohtia teoksille. Forum Boxin näyttelyn kokonaisuus sai kimmokkeen puiden välisestä kommunikaatiosta. Puut ovat yksi ekologisen ketjun ja koko elämän edellytys. Tutkimusten mukaan ne myös kommunikoivat keskenään. Viestit kulkevat juurakoissa, rihmastoissa.

Milla-Kariina Oja – Kuun alla kivi

Monttu -näyttelytilassa esitettävän yksikanavaisen tilallisen videoinstallaation pääroolissa on karu ja aktiivinen saari. Saari on elollinen toimija, joka kirjoittaa omaa tarinaansa. Samanaikaisesti ihminen pyrkii resonoimaan ympäristönsä kanssa ottamalla osaa luonnon atmosfääreihin spontaaneilla intuitiivisilla eleillä. Teos meditoi ihmisen intiimin ja syvän luontosuhteen ydintä sekä pohtii absurdina näyttäytyvää olemista ja toimintaamme täällä. Luonto asettaa ihmiselle rajat, jotka mahdollistavat olemassaolomme, mutta miten olla olemassa luontona luonnossa?

Eveliina Hämäläinen – Viive

Parvi -näyttelytilan täyttävät maalaukset näyttävät sen, miten taiteellisessa työskentelyssä kysymysten ja vastauksien suhde on erilainen kuin arkiajattelussa. Jostakin pienestä ilmiöstä voi avautua uudenlainen taiteellisen ajattelun suunta ja monikerroksiset ja suurikokoiset maalaukset ovat merkityksiltään moninaisia. Ne esittävät erilaisia väittämiä maailmasta tavalla, joka ei ole yksiselitteinen vaan hitaasti uusia alueita paljastava lähestymisen tapa. Hämäläisen teoksissa on muistumia ja aavistuksia. Ne liikkuvat niin mennessä, tässä hetkessä kuin puhuvat tulevastakin. Elokehä avautuu monipuolisesti, kun taiteilija maalaa maailmaa, jota asuttavat yhtä lailla niin kasvit ja eläimet kuin ihmisetkin.