event-350183 event-350183

Muut

Arrow 24


Järjestäjä:Puollustusvoimat
Paikka:Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalue
Osoite:Kankaanpää
Pääsymaksu:
Lähde:Tapahtumainfo

Arrow 24

Panssariprikaati johtaa Maavoimien mekanisoidun Arrow 24 -harjoituksen Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella Niinisalossa 26.4.-14.5. Harjoitukseen osallistuu noin 2600 henkilöä, joista suurin osa on varusmiehiä ja noin 300 kansainvälisiä joukkoja.

Harjoitukseen osallistuu henkilökuntaa ja varusmiehiä Panssariprikaatista, Karjalan prikaatista, Utin Jääkärirykmentistä, Jääkäriprikaatista, Porin prikaatista, Maasotakoululta, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta ja 2. Logistiikkarykmentistä. Harjoitukseen liittyy Maavoimien ilmailutoimintaa. Lisäksi harjoitukseen osallistuu liittolaisia Isosta-Britanniasta, Latviasta ja Virosta. Kansainvälisten joukkojen osuus harjoitusvahvuudesta on noin 300 henkilöä. Harjoituksen johtaa Panssariprikaatin komentaja eversti Juhana Skyttä.

Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa mekanisoitujen joukkojen yhteistoimintaa ja yhteensopivuutta liittolaisten kanssa sekä kehittää kykyä kansainvälisen avun vastaanottoon ja isäntämaatuen antamiseen. Lisäksi tarkoituksena on kehittää Puolustusvoimien yhteistä tulenkäyttöä.

–Maavoimien mekanisoidut harjoitukset kouluttavat ja harjoittavat mekanisoituja joukkoja yksilö- ja joukkotasolla sekä varusmiesten että henkilökunnan osalta. Liittolaisten osallistuminen kehittää yhteistoimintakykyä eri kansallisuuksista koostuvien joukkojen välillä ja tuo harjoitukseen kansainvälisen toimintaympäristön. Samalla harjoitus toimii osallistuvien suomalaisten varusmiesten tärkeimpänä ampumaharjoituksena, eversti Skyttä kertoo.

Harjoituksessa mekanisoidut joukot harjoittelevat erityisesti taisteluosaston hyökkäys- ja viivytystaistelua. Toiminta vaatii eri aselajeilta sujuvaa yhteistoimintaa.

–Jotta toiminta pataljoonan ja taisteluosaston viitekehyksessä onnistuu, on eri aselajien välisen yhteistoiminnan oltava mutkatonta niin kansallisesti, kuin kansainvälisestikin. Huollon ja tukevien joukkojen toiminnan on sujuttava saumattomasti. Lisäksi joukkojen on kyettävä yhteistoimintaan ilmatuen kanssa, jota tässä harjoituksessa edustaa muun muassa brittien AH-64E Apache-taisteluhelikopteriosasto, eversti Skyttä sanoo.

Kansallisten joukkojen osuus harjoitusvahvuudesta on noin 2250 henkilöä, joista noin 1850 on varusmiehiä. Puolustusvoimien ajoneuvoja harjoituksessa on lähes 500, joista panssaroituja ajoneuvoja on noin 150. Kansainvälisten joukkojen vahvuus on noin 300 henkilöä ja 85 ajoneuvoa. Iso-Britanniasta harjoitukseen osallistuu noin 200 henkilön vahvuinen harjoitusjoukko, jonka pääkalustoa harjoituksessa ovat AH-64E Apache-taisteluhelikopterit, AW159 Wildcat -monikäyttöhelikopterit ja CH-47 Chinook-kuljetushelikopterit. Latvian joukkojen pääkalustoa harjoituksessa ovat Scimitar -rynnäkköpanssarivaunut ja Spartan -miehistönkuljetusvaunut, joukkojen henkilövahvuuden ollessa noin 95. Virosta harjoitukseen osallistuu noin 45 henkilön joukko pääkalustonaan CV9035 -rynnäkköpanssarivaunut.

Harjoitukset somessa:

#arrow24

Facebook: Maavoimat - Armén - The Finnish ArmyLinkki toiselle sivustolle

Panssariprikaati - Armoured BrigadeLinkki toiselle sivustolle

X: @maavoimat Linkki toiselle sivustolle@PanssariPR

Kommentoi tapahtumaa (0)