event-353042 event-353042

Musiikki, Tanssi, Muut

Masi Tiitta: Auringonvalo lattialla

Järjestäjä:Ehkä-tuotanto
Paikka:Nykytaidetila Kutomo
Osoite:Kalajastajankatu 1 B
20100 Turku
Pääsymaksu:min 5 € - max 25

Lähde:Tapahtumainfo

Masi Tiitta: Auringonvalo lattialla

Masi Tiitta: Auringonvalo lattialla

Ikkunasta tuleva valo osuu lattialle. Siinä on jotain toiveikkuutta. On siinä jotain surullistakin. Kaivan heti puhelimen esiin. Haluan tallentaa sen. Tulee mieleen joitain muistoja. Ei mitään kovin tarkkoja. Joitain muita samanlaisia hetkiä. On valoisaa ja vähän pysähtynyttä. Voisi mennä ulos, mutta sisälläkin on ihan hyvä.

Auringonvalo lattialla on tanssia, kuvataidetta ja musiikkia yhdistävä moniaistinen esitys. Se rakentuu pienistä tansseista, yksinkertaisista teoista, asennoista ja asetelmista, jotka asettuvat suhteeseen tilan ja musiikin kanssa. Hitaat muutokset venyttävät kokemusta ajasta. Esitys tarkastelee merkityksellisyyden ja kauneuden mahdollisuutta tässä hetkessä.

Masi Tiitan kokoamaan työryhmään kuuluvat tanssitaiteilijat Mikko Niemistö, Ella Skoikka ja Anna Torkkel, kuvataiteilija Elina Vainio, pukusuunnittelija Hanne Jurmu ja valosuunnittelija Jenni Pystynen. Monitaiteinen esitys on jatkoa Masi Tiitan ja Elina Vainion yhteistyölle, joka alkoi teoksessa Palais de Mari (2022).

Esitykset Nykytaidetila Kutomolla
to 13.6. klo 19 ensi-ilta
la 15.6. klo 19
su 16.6. klo 17
ke 19.6. klo 19

Liput: 5–25 €
Osta lippuja

Esitykseen myydään lippuja viidessä eri hintaluokassa, joista voi valita itselleen sopivimman hinnan. Lippukategoriat: 25 €, 20 €, 15 €, 10 € ja 5 € (PWYC).

Koreografi: Masi Tiitta
Tanssitaiteilijat: Mikko Niemistö, Ella Skoikka ja Anna Torkkel
Kuvataiteilija: Elina Vainio
Pukusuunnittelija: Hanne Jurmu
Valosuunnittelija: Jenni Pystynen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Masi Tiitta
Yhteistyössä: rendezvous ry
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku) ja Titanik A.i.R. (Turku)
Tukijat: Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 13.6.2024 Nykytaidetila Kutomo, Turku
Sisältöhuomiot: esityksessä on tuoksuja
Kuva: Jaakko Pietiläinen

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

  -- -- -- 

Masi Tiitta: Auringonvalo lattialla (Sunlight on the floor)

The light shines through the window and hits the floor. There’s something hopeful in it. There’s also something sad about it. I immediately grab my phone. I want to capture it. Some memories come to mind. Nothing very specific. Some other similar moments. It’s bright and still. It would be nice to go outside but it’s also fine here inside.

Sunlight on the floor is a multisensorial performance bringing together dance, visual arts, and music. It is made up of small dances, simple actions, positions, and compositions that are set in relation to the space and music. Slow changes stretch the experience of time. The performance explores the possibility of meaning and beauty in the present moment.

The working group convened by Masi Tiitta consists of dance artists Mikko Niemistö, Ella Skoikka, and Anna Torkkel, visual artist Elina Vainio, costume designer Hanne Jurmu and lighting designer Jenni Pystynen. The multidisciplinary performance continues the collaboration between Masi Tiitta and Elina Vainio which began with Palais de Mari (2022).

Performances at Contemporary Art Space Kutomo
Thu 13.6. at 19 premiere
Sat 15.6. at 19
Sun 16.6. at 17
Wed 19.6. at 19

Tickets: 5–25 €
Buy tickets

There are five different ticket price categories from which you can choose the price most suitable for your situation. Ticket price categories: 25 €, 20 €, 15 €, 10 € and 5 € (PWYC).

Choreographer: Masi Tiitta
Dance artists: Mikko Niemistö, Ella Skoikka and Anna Torkkel
Visual artist: Elina Vainio
Costume designer: Hanne Jurmu
Lighting designer: Jenni Pystynen
Production: Ehkä-production and Masi Tiitta
In collaboration with: rendezvous association
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku) and Titanik A.i.R. (Turku)
Supporters: Arts Promotion Centre Finland and Finnish Cultural Foundation
Premiere: 13.6.2024 Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Content notes: scents are used in the performance
Image: Jaakko Pietiläinen

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.

Kommentoi tapahtumaa (0)